Ağoğlan məbədi (Laçın)

İşğal dövrü ərzində (1997-2001-ci illərdə) öz diasporlarının maddi dəstəyi ilə Ağoğlan məbədində "restavrasiya" işləri aparıblar guya. Pəncərələrindən boylanıb əlləri hara çatıbsa - qriqoryan xaçları cızıblar. Abidənin divarında əks olunmuş yazıları…

Dərdə dərman lavanda

O lavanda ki var - həm ətirlidi, həm müalicəvidi, həm də dekorasiya baxımdan gözəgəlimli. Müalicəvi haqq-hesabları barədə hələ Qədim Romada xəbər tutub antibakterial vasitə kimi istifadə edirdilər, vanna qəbul edəndə…