Yalnız 1931-ci ildə tədqiqatçıların gözünə sataşan hadzalar planetimizdə sağ qalan sonuncu ovçu-toplayıcı qəbilələrindən sayılırlar. Heç nə əkib-becərmirlər, mal-qaraları da yoxdur, avtomobil filandansa söhbət gedə bilməz.

Paylaş:

1927-ci ildə Henri Şouteden adlı bir zooloq Belçikanın o vaxtkı müstəmləkəsi olan Konqodan qəribə kəllə sümüyü, böyründə də dəri tapıbmış. Dəri də qəribə idi. Hesabatında

Paylaş:

Şərqi Afrikada yaşayan Çılpaq yerqazanın şəklini görüb çoxunuz “fu” deyəcəksiniz. Tərcümeyi-halına ötəri nəzər salanda isə paxıllığını çəkib qəlbinizin dərin guşəsində həsəd naləsini xoddayacaqsınız. Razıyam, vidindən

Paylaş: