Pantera elə bildiyimiz bəbir və yaquar imiş

Hamının valeh olduğu pantera var a – o, ayrıca heyvan növü deyil ki. Bu, melanizm əlamətləri…

Köksüz, budaqsız, yarpaqsız ən iri gül

Cənub-Şərqi Asiyanın rütubətli cəngəlliklərində onun-bunun hesabına yaşayan raffleziya (Rafflesia Arnoldii növü) – dünyada ən iri çiçəkli…

Səsi cəngəlliyə cəngəllik verən hibbonlar

O filmlərdə-filanda cəngəllikləri göstərirlər a və bu cəngəlliyə də cəngəllik verən qəribə səslər var e –…

Primatların tovuz quşusu

Planetin bu ağır çağında denən dünya-aləm vecinədi bunların? Baxın, ibrət götürün. Adı – Pygathrix nemaeus. AMEA…