Ağır xasiyyətli çau-çau

Çau-çau elə bil ayı balasıdı da, al qucağıva bəslə balan kimi. Əslində, elə çox gözəgəlimli və…

Təqdirəlayiqsiz Çin təbabəti

Əlivi hansı heyvana atırsan bəlli olur ki, onun bu və ya digər nahiyəsindən ənənəvi Çin təbabətində…

Sultan Süleymanın ailəsindən burun mənimsəyən meymun

Roksellan rinopiteki və ya fındıqburun meymunun adı Osman sultanı Süleymanın həyat yoldaşı Roksolananın adından götürülüb, çünki…