Dərdə dərman lavanda

O lavanda ki var - həm ətirlidi, həm müalicəvidi, həm də dekorasiya baxımdan gözəgəlimli. Müalicəvi haqq-hesabları barədə hələ Qədim Romada xəbər tutub antibakterial vasitə kimi istifadə edirdilər, vanna qəbul edəndə…