Qocalmayan canlı

Şərqi Afrikada yaşayan Çılpaq yerqazanın şəklini görüb çoxunuz "fu" deyəcəksiniz. Tərcümeyi-halına ötəri nəzər salanda isə paxıllığını çəkib qəlbinizin dərin guşəsində həsəd naləsini xoddayacaqsınız. Razıyam, vidindən çiy sosiskaya oxşayır. Bütün günü…

Dərdə dərman lavanda

O lavanda ki var - həm ətirlidi, həm müalicəvidi, həm də dekorasiya baxımdan gözəgəlimli. Müalicəvi haqq-hesabları barədə hələ Qədim Romada xəbər tutub antibakterial vasitə kimi istifadə edirdilər, vanna qəbul edəndə…