180 milyon yaşlı yexidna

Quş dimdikli, kirpi iynəli, sürünənlər kimi yumurta qoyan, ev pişikləri qədər zəkalı, opossum kimi çantalı, fil…

“Ken-qu-ru”, yəni “Mən başa düşmürəm”

Adam da kenquru olanda gərək kenquru kimisindən olsun. Kimə desən inanmaz: kisəsində balası ola-ola qəfildən hamilə…